ZpětÚvodNaše poradna Doklady, které potřebuji

Doklady, které potřebuji

Doklady potřebné k uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Nechte si poradit, jaké dokumenty je nutné shánět a nezapomenout.

Doklady potřebné k uzavření zprostředkovatelské smlouvy

 • Nabývací listina (např. kupní smlouvy, dědické rozhodnutí, darovací smlouvy, kolaudační rozhodnutí, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku, atd.)
 • Rozhodnutí souduvypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů
 • Výpis z Katastru nemovitostí (aktuální)
 • Snímek z katastrální mapy
 • Výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob)


Další doklady a důležité skutečnosti

 • Znalecký posudek.
 • Projektová dokumentace.
 • Stanovisko stavebního odboru příslušného města či obce k využitelnosti pozemku (v souladu se schváleným územním plánem pro dané území).
 • Informace o inženýrských sítích v místě včetně vyjádření o možnosti připojení na inženýrské sítě od příslušných dodavatelů energií apod.
 • Vyřešení přístupu k nemovitosti.
 • Práva třetích osob k předmětným nemovitostem (zejména zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, nájemní vztahy).
 • Vyjádření finančního úřadu o bezdlužnosti majitele nemovitosti.
 • Nezapomeňte na daně spojené s realizací (daň z příjmu, z převodu).
 • Když kupujete, deponujte příslušnou finanční částku za nemovitost na neutrálním účtu do doby vkladu.

Kontaktní formulář s telefonem

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Hledání nemovitosti

Nabídka spolupráce

Svoboda a nezávislost, to je naše priorita. Jste zkušený realitní makléř? Tak se věnujte tomu v čem jste dobří a to ostatní nechejte na nás.

Vykoupíme nemovitost za tržní odhad

Vykoupíme vaši nemovitost, dědictví . . .

vykupujeme za tržní odhad
platba do tří kalendářních dnů
vyplatíme veškeré stávající exekuce a závazky
výše půjčky / úvěru je neomezená
žádné poplatky před vyplacením půjčky / úvěru

Odkazy

 Nově v Šumperku

Hledáte pěkné bydlení, domek k rekreaci v oblasti Jeseníku? Super kolektiv partnerské realitní kanceláře vám k dispozici 24 hodin, 7 dnú v týdnu. Přejeme hodně zdaru.