Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 159
Realitní zpravodaj

Češi by vyměnili městský byt za bydlení v přírodě

Češi by vyměnili městský byt za bydlení v přírodě
3.3.2021 - Život ve městech během koronakrize přišel o některé své výhody. Mnozí teď sní o úniku z měst do přírody. Osm z deseti Čechů v průzkumu uvedlo, že by byli ochotní dlouhodobě bydlet na chatě..

Realitní kanceláře svou činnost poskytovat mohou. Do 21. 3. 2021 při dodržení zpřísněných pravidel

Realitní kanceláře svou činnost poskytovat mohou. Do 21. 3. 2021 při dodržení zpřísněných pravidel
2.3.2021 - Usnesení vlády č. 217 s účinností od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 zakazuje poskytování služeb v provozovnách. Oproti předchozím již nejsou mezi výjimkami uvedeny provozovny realitního..
Facebook
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Areality Vysočina, s.r.o. » Služby » Doklady, které potřebuji

Doklady, které potřebuji

Doklady potřebné k uzavření zprostředkovatelské smlouvy Nechte si poradit, jaké dokumenty je nutné shánět a nezapomenout.

Doklady potřebné k uzavření zprostředkovatelské smlouvy

 • Nabývací listina (např. kupní smlouvy, dědické rozhodnutí, darovací smlouvy, kolaudační rozhodnutí, dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku, atd.)
 • Rozhodnutí souduvypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů
 • Výpis z Katastru nemovitostí (aktuální)
 • Snímek z katastrální mapy
 • Výpis z obchodního rejstříku (u právnických osob)

Další doklady a důležité skutečnosti

 • Znalecký posudek.
 • Projektová dokumentace.
 • Stanovisko stavebního odboru příslušného města či obce k využitelnosti pozemku (v souladu se schváleným územním plánem pro dané území).
 • Informace o inženýrských sítích v místě včetně vyjádření o možnosti připojení na inženýrské sítě od příslušných dodavatelů energií apod.
 • Vyřešení přístupu k nemovitosti.
 • Práva třetích osob k předmětným nemovitostem (zejména zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, nájemní vztahy).
 • Vyjádření finančního úřadu o bezdlužnosti majitele nemovitosti.
 • Nezapomeňte na daně spojené s realizací (daň z příjmu, z převodu).
 • Když kupujete, deponujte příslušnou finanční částku za nemovitost na neutrálním účtu do doby vkladu.