Daň z příjmu z prodeje nemovitosti

Blíží se konec března, což je termín pro podání daňového přiznání za uplynulý rok 2023. Jak s tím souvisí prodej realit? V některých případech dost zásadně. Pokud jste prodali nemovitost a nevlastnili ji déle než 5 let, (od 1. 1. 2021 déle než 10 let) týká se vás možná daň z příjmu, která činí 15 % u fyzických a 19% u právnických osob z rozdílu pořizovací a prodejní ceny nemovitosti. Stát se takto snaží eliminovat spekulativní nákupy a následné prodeje. Existuje ale několik výjimek, kdy se vás tato povinnost i přes nesplnění časového testu (5 let) netýká.

Nemovitost užíváte minimálně 2 roky k bydlení

Pokud jste nemovitost 2 roky využívali pro vlastní potřebu a bydleli v ní, nemusíte daň řešit. Může se ale stát, že budete vyzváni k prokázání této skutečnosti. Podmínkou nemusí být trvalé bydliště, stačí například faktury od dodavatelů energií, z praxe jsou známy ale i případy, kdy bylo vyžadováno čestné prohlášení sousedů o tom, že se tam dotyčný majitel opravdu vyskytoval.


20240326_135139a
 

Prostředky získané prodejem použijete do roka k pořízení nového bydlení, případně k jeho rekonstrukci

Pokud si do roka od získání peněžních prostředků z prodeje pořídíte nové bydlení, (uspokojíte vlastní bytovou potřebu) případně prokazatelně (např. faktura) použijete peníze na jeho rekonstrukci a nevznikne vám zisk, jste rovněž od daňové povinnosti osvobozeni. Tyto skutečnosti je však potřeba oznámit finančnímu úřadu.

 

Nemovitost jste zdědili v přímé linii

Pokud jste prodali nemovitost zděděnou v přímé linii, (po prarodiči, rodiči, dítěti, vnukovi/vnučce, manželovi/manželce) doba vlastnictví se přenáší na vás a jestliže součet činí déle než 5 let, je splněn časový test.

 

POZOR
Dar není dědictví

Častou a mylnou informací je, že u daru, byť v přímé linii, platí stejné podmínky jako u dědictví. Nikoliv. Na dar je z pohledu daní pohlíženo podobně jako na koupi. Jak ale vycházet z rozdílu pořizovací a prodejní ceny, když jste za takovou nemovitost neplatili a v darovací smlouvě není uvedena její hodnota? V tomto případně je nutné vypracování znaleckého posudku, který určí hodnotu nemovitosti k datu jejího pořízení.

Centrála Jihlava
Centrála Jihlava
Chlumova 5429/1a
586 01
Jihlava