Ocenění nemovitostí

Nastavení správné ceny nemovitosti je základ. Díky dlouholeté praxi a moderním nástrojům jsme pro Vás připraveni vyhotovit tržní odhad, který využijete nejen v případě záměru prodeje, ale také v jiných životních situacích, jako jsou dědictví, majetková vypořádání a jiné.

Zbytečně nízká cena ve většině případech znamená rychlý prodej, ale už se patrně nikdy nezbavíte pocitu, že jste mohli pro zhodnocení Vašeho nemovitého majetku udělat víc. Nepřiměřeně vysoká cena zase značně natahuje dobu prodeje a v drtivé většině případů se nakonec stejně musí upravit na přijatelnou hladinu. Je pak otázkou, kdy to prodávajícímu dojde a zda třeba nakonec i vlivem nutnosti platit delší dobu režijní náklady nemovitosti, neprodá pod cenou. 

Námi vypracovaný odhad vychází z reálných prodejů a cenových údajů z katastru nemovitostí. Zároveň obsahuje takové podrobnosti jako jsou například vývoj tržní ceny, nájemného, míru kriminality a riziko záplav v dané oblasti.

Centrála Jihlava
Centrála Jihlava
Chlumova 5429/1a
586 01
Jihlava